• „Ziemia to karty księgi: czytaj ją i oglądaj jej obrazy”
Transport

Zobacz